Süleyman Demirel Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta’daki yükseköğretimle ilgili güçlü bir alt yapının üzerine 1992 yılında kurulmuş ve geçen süreçte kurumsallaşmasını tamamlamış bir devlet üniversitesidir. SDÜ, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizin seçkin yükseköğretim kurumlarından biridir. Üniversitenin lisans eğitimi veren 18 fakültesi, 3 yüksekokulu, ön lisans eğitimi veren 20 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 6 enstitüsü ile 46 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversite binalarının büyük bir kısmı Isparta’daki merkez yerleşkededir.

SDÜ, Sosyal Atmosferi Güçlü Bir Üniversitedir

Süleyman Demirel Üniversitesi; güçlü sosyal atmosferi, yaşam alanı zengin yerleşke yapısıyla, kültürel ve sportif etkinlikleriyle, genç üniversiteler arasında adından söz ettirmekte  ve referans bir üniversite görüntüsü çizmektedir. 69 öğrenci kulübü, spor salonları, bilgi merkezleri, kütüphane gibi sosyal yaşam alanlarının mekânsal büyüklükleri ve işlevleriyle SDÜ, Türkiye’deki büyük ölçekli üniversitelerden biridir.

SDÜ, Bölgesinde Lider Bir Üniversitedir

SDÜ; bölgesinde sanayileşme, tarımsal gelişim ve teknolojik alanlarda bir lider pozisyonu üstlenerek birçok değişikliğe ve yeniliğe imza atmıştır. Modern eğitim imkânları ve güçlü akademik kadrosu ile göller yöresinin gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır. 70 bine yaklaşan öğrencisi, yürütülen araştırmalar, yaratılan uygulama alanlarıyla SDÜ, hem Isparta’nın hem de Göller Bölgesi’nin lokomotifi konumundadır.

SDÜ, Uluslararasılaşmış Bir Üniversitedir

SDÜ’nün önemli bir yanı da Erasmus ve Bologna süreçleri, üniversiteler arası yapılan işbirliği protokolleri ve disiplinler arası gerçekleştirilen yurt dışı kaynaklı araştırma projeleri gibi birçok alanda bilimsel atılımlar gerçekleştirmesidir.

SDÜ, yenilikçi ekseni çerçevesinde yerele hâkim, ulusalı iyi bilen ama uluslararası düzeyde de atılımlar yapmış bir üniversite olmayı hedeflerken; öğrenci ve öğretim elemanlarının dünyaya açılabilen bireyler olması için değişim programlarının en yüksek düzeyde kullanıldığı bir üniversitedir. Ayrıca SDÜ; Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dünya ülkelerinden öğrenci alan uluslararası bir üniversitedir.

SDÜ, Proje Odaklı Bir Üniversitedir

Özellikle son yıllarda kazanılan TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği Çerçeve Programı Projeleri, Türk üniversiteleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesinin projeci yönünü de ön plana çıkarmaktadır. Öğrenci ve öğretim elemanlarıyla birlikte yenileşimci düşünebilen, ileri teknolojiyi üreten ve bunun yayılımını sağlayan proje odaklı çalışmaları ile Türk üniversiteleri arasında üst sıralarda yer alan büyük bir üniversitedir.

SDÜ, Teknokent Oluşturan Bir Üniversitedir

SDÜ, Göller Bölgesi Teknokenti ile üniversite ile sanayinin buluştuğu, araştırma ve geliştirme geleneğine sahip akademik bilginin ekonomik değere dönüştüğü, ülkenin ekonomi ve ihracatına olumlu katkılar sağlayan bir bilim yuvası olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda son yıllarda “Teknokent” oluşumunun en iyi kurumsallaştığı üniversitelerden biri olarak görülmektedir.

SDÜ, Fiziki Şartları ile Türkiye Ortalamasının Üstünde Bir Üniversitedir

Şehir merkezine 8 km’lik mesafesi olan merkez yerleşkeye ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. 10 bin dekarlık arazisiyle merkez yerleşke; bütün fakülteleri, laboratuvarları, atölyeleri, bilgisayar merkezlerini, kütüphaneleri, kültür merkezlerini ve diğer sosyal ve sportif tesisleri kapsayacak ve gelecekte bütün fakülteleri içerisinde barındıracak şekilde projelendirilmiştir. Sahip olduğu bina ve tesislerle SDÜ, kişi başına düşen örtülü alan oranı Türkiye ortalamasının üstünde olan bir üniversitedir.

Akademik Eğitim-Öğretim İmkânları

Çift Ana Dal

Çift ana dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, ilan edilen çift ana dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyıl başında başvurabilirler.

Yan Dal

Yan dal programı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlayan bir öğretim programıdır. Üniversitemizde ilan edilen yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyıl başında başvurabilirler.

Öğrenci Projeleri

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Destekleme Programı”na son yıllarda Türkiye çapındaki tüm üniversiteler içinde kabul edilen öğrenci projeleri kapsamında SDÜ açık ara öndedir. Böylelikle öğrencilerimizin projecilik yanı geliştirilmekte ve hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerimize bu projeler kanalıyla maddi destekler sağlanmaktadır. Öğrenciler öğrenerek, üreterek para kazanmanın ve akademik hayat içinde yar almanın tadını çıkarmaktadırlar.

Erasmus ve Farabi Programları

Eğer siz de kabına sığamayan, farklı şehirleri, ülkeleri, üniversiteleri görmek isteyen, üniversite eğitimi sürecinde aktif olmayı hedefleyen, öğrenci olmanın yaşamınıza katacağı getirilerden en iyi şekilde yaralanmak isteyen bir öğrenciyseniz SDÜ doğru bir tercihtir. SDÜ’nün yurt dışındaki ve yurt içindeki çok sayıda üniversiteyle yaptığı anlaşmalar sayesinde bu üniversitelerde misafir öğrenci olarak birkaç sömestr boyunca bulunabilirsiniz. Yapılan araştırmalara bağlı olarak İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Polonya, Finlandiya, Belçika, Estonya, Litvanya’daki  ve diğer Avrupa ülkelerindeki daha birçok saygın üniversitede bir veya iki sömestr boyunca eğitim alabilirsiniz.

SDÜ’lüler için bir başka fırsat ise yurt içindeki üniversitelerde bir veya iki sömestr boyunca eğitim alabilecek olmalarıdır. Türkiye’deki büyük kentlerde bulunan üniversitelerde Farabi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde bulunabilir, öğrencilik hayatınıza artı değerler katabilirisiniz.

Yorumunuz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.