Maltepe Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler

“Anaokulundan Üniversiteye” sloganıyla Üniversitemizin Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek tarafından 1991 yılında Marmara Eğitim Kurumları, 1996 yılında İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve 1997 yılında da Maltepe Üniversitesi (MÜ) kurulmuştur. 4282 sayılı kanunla kurulan ve 2547 sayılı kanunun vakıf ve yükseköğretim kurumlarına  ilişkin yasa ve yönetmelik hükümlerine tabi  bir kamu tüzel kişiliği olan MU, 1997 yılında ek kontenjandan öğrenci alarak  öğretime başlamıştır.

Maltepe Üniversitesinin bağlı olduğu İMEV, özellikle eğitim, sağlık, çevre, kültür, sanat ve sosyal alanlarda kapsamlı hizmetler vererek vakıf geleneğini sürdürmektedir.

2002 yılında İMEV başta olmak üzere Marmara Eğitim Kurumları’nı bir araya toplamak amacı Marmara Eğitim Köyü, çam ormanlarının arasında 1000 dönüm açık, 300 dönüm kapalı alanda kurulmuştur. MÜ’nin yer aldığı bu yerleşkede Eğitim, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülteleri, Hemşirelik Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu ile Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri yer almakta ve ön-lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Maltepe Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. Bugün Üniversitemizde, 9 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve bir meslek yüksekokulu ile  eğitim-öğretim hizmeti  verilmekte, bilimsel araştırma ve yayınlarla Türk ve dünya bilimine katkıda bulunmaya çalışılmaktadır. Kampus alanında ayrıca 8000 bin kişilik Marmara Açık Hava Tiyatrosu’nun yanı sıra 2000 metrekarelik iki film ve televizyon platosu yer almaktadır.

Üniversitemiz eğitim ilkeleri; ” Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel” sloganında özetlenmiştir. Üniversitenin ana hedefi; cumhuriyetin temel ilkelerini özümsemiş, Atatürkçü, laik, demokrasinin tüm kurallarına uyan, aktif, akılcı, düşünen, okuyan, araştıran, üreten, dünya gençliği ile her alanda yarışabilen, çağdaş ve aydın gençleri Türkiye’nin geleceğine hazırlamaktır.

Maltepe Üniversitesi uluslararasılaşmaya büyük önem vermektedir. Bu amaçla, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak araştırma ve bilimsel çalışmalar için dünyadaki saygın üniversitelerle güçlü bağlantılar kurulmuş olup sayısı her yıl artırılmaktadır. Uluslararası değişim programları ve çift diploma programları MÜ’nün uluslararası karakterinin bir göstergesidir. Ayrıca, 2010 yılında lisans; 2012 yılında yüksek lisans mezunlarına Diploma Eki verilmeye başlanmıştır.

Üniversitemiz, seçkin ve deneyimli  akademik ve idari kadrosuyla, çağın gelişim ve beklentilerine göre  güncelleştirilen programlarıyla, akademik altyapı olanaklarının (laboratuar, bilgi ve belge merkezi, internet erişimi, vd) çeşitliliği ve zenginliğiyle, akademik araştırmaları toplumuyla paylaşmasıyla, katılımı özendiren sosyal ve kültürel etkinlikleriyle, kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış olarak Türk Üniversite Sistemi içindeki seçkin yerini almıştır.

Yorumunuz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.