Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

“Bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite” fikriyle yola çıkan, akademik ve teknolojik altyapısını bu fikir üzerine kuran Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi; Türkiye’nin gıda ve tarım alanındaki ilk ihtisas üniversitesidir. İngilizce eğitim veren, uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, öğrencilerine çağımızın teknolojileri olarak kabul edilen biyoteknoloji, nanoteknoloji ve enformatik-iletişim teknolojileri gibi alanlarda uzmanlaşmanın yanı sıra, en güncel teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarda ve bazıları dünyada ilk olan Ar-Ge faaliyet ve projelerinde yer alabilme imkanı sağlamaktadır.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ndeki lisans eğitim sistemi, genelden ihtisaslaşmaya giden ve uygulama ağırlıklı bir biçimde tasarlanmıştır. Birinci yıl farklı disiplinlerden öğrencilerin ortak dersler alarak farklı alanlarla ilgili geniş bir bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır.

Günümüz klasik eğitim modelinden farklı olarak, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ne fakülte bazında öğrenci alımı yapılacak ve ilk yılın ardından bölüm seçimi, herhangi bir sınırlama olmaksızın tamamen öğrencinin tercihine bırakılacaktır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencileri, mezuniyetleri sonrasında Türkiye ve Dünya’nın önde gelen programlarından olmayı hedefleyen biyoteknoloji, nanobiyoteknoloji ve malzeme gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına yönelebileceklerdir.

Bu sene ilk öğrencilerini Türkiye’nin en kapsamlı burs programlarından bir tanesi ile kabul edecek olan Konya Gıda ve Tarım Üniversietsi, tüm öğrencilerine mezuniyet sonrası işe yerleştirme garantisi veriyor.

Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker desteğiyle kurulan üniversite, Torku dahil olmak üzere, Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlar olan gıda, enerji, bilişim, biyoteknoloji, kimya, malzeme, tarım, tohumculuk, hayvancılık, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, dış ticaret ve benzeri sektörlerdeki farklı pozisyonlarda, mezuniyet derecesinin alındığı alan göz önünde bulundurularak, mecburi hizmet zorunluluğu olmaksızın işe yerleştirme garantisi vermektedir.

Üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi altında bulunan programlar bazında öğrenci kabulü yapılacaktır. Bu programlar; Mühendislik Programad“ları: Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği lisans derecelerini; Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları: Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans derecelerini; İktisadi ve İdari Programlar: Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Ekonomi lisans derecelerini kapsamaktadır.

Öğrenciler ilk iki yıl ortak programda eğitim aldıktan sonra en geç dördüncü yarıyılın sonunda programlara mevcut mevzuata ve kendi tercihlerine göre geçiş yapabileceklerdir. ÖSYS sonucunda bir puan türü ile ortak programlara yerleştirilen öğrencilerin ortak programdan diploma programına geçişi “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in ortak programdan diploma programına geçiş hükümlerine göre yapılır.

Yorumunuz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.