Kapatılan Üniversitelerin Öğrencileri Hangi Üniversitelere Yerleştirilecek?

YÖK667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 15 yükseköğretim kurumu kapatılmış, bu yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu tarafından Devlet üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirileceği, bu şekilde yerleştirilen öğrencilerin, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri yerleştirileceği üniversiteye ödemeye devam edecekleri hükme bağlanmış; bu kararların uygulanması hususunda Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkili kılınmıştır.

28.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Genel Kurulunda, 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin hangi üniversitelere yerleştirileceği hususu ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar görüşülmüş ve karara bağlamıştır.

Bu çerçevede, kapatılmış olan yükseköğretim kurumlarından:

1. Bursa Orhangazi Üniversitesi öğrencileri, Bursa Teknik Üniversitesi’ne,
2. Canik Başarı Üniversitesi öğrencileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne,
3. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne; Fatih Üniversitesi’nin diğer bölümlerindeki öğrenciler İstanbul Üniversitesi’ne,
4. Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne; Gediz Üniversitesi’nin diğer bölümlerindeki öğrencileri, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ne,
5. İpek Üniversitesi öğrencileri, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne,
6. İzmir Üniversitesi öğrencileri, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne,
7. Melikşah Üniversitesi öğrencileri, Erciyes Üniversitesi’ne,
8. Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne; Mevlana Üniversitesi’nin diğer bölümlerindeki öğrenciler, Selçuk Üniversitesi’ne,
9. Murat Hüdavendigar Üniversitesi öğrencileri İstanbul Üniversitesi’ne,
10. Selahaddin Eyyubi Üniversitesi öğrencileri, Dicle Üniversitesi’ne,
11. Şifa Üniversitesi öğrencileri, Ege Üniversitesi’ne,
12. Süleyman Şah Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne,
13. Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne,
14. Zirve Üniversitesi öğrencileri, Gaziantep Üniversitesi’ne,

yerleştirilecektir.

Kanuni Üniversitesi’nde eğitim öğretim başlamamıştır.

Kapatılan Fatih Üniversitesinin öğrenci sayısı fazla olduğundan YÖK’ün bu üniversitenin öğrencilerinin yerleştirilmesiyle ilgili çalışmaları devam etmektedir. Karar, alınmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, YÖK tarafından yapılan bu yerleştirme dışında, diğer Devlet veya vakıf üniversitelerine yatay geçiş yapma imkanına sahiptirler.

Bu öğrencilerin diplomaları, yerleştirildikleri üniversiteler tarafından verilecektir. Diploma eki ve transkriptlerinde önceki yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler belirtilecektir.

Bu süreçte karşılaşılabilecek problemler, yerleştirme yapılan üniversiteler tarafından Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği dahilinde çözüme kavuşturulacaktır.

Paylaş:

Yorumunuz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.