Devlet Üniversitesi Ücretleri

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerden alınacak katkı payı ücretleri ile ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Bu sayfada yer alan bilgiler, yapılacak açıklamalar ışığında güncellenecektir. Aşağıda, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerden alınacak katkı payı ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın bir kısmı sunulmuştur.


2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair Bakanlar Kurulu Kararı’na göre,

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden 4’üncü ve 11’inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Bakanlar Kurulu Kararı incelenmelidir.


Üniversiteler, bazı programları için, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda belirli miktarlarda öğrenci katkı payı ücretleri talep edebilirler. Ayrıntılı bilgi için üniversitelerin resmi internet sitelerine başvurulmalıdır.