Çankaya Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi

Tarihçe

Çankaya Üniversitesi, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna eklenen 09.07.1997 tarih ve 4282 sayılı kanunla, 4 fakülte, 2 enstitü, 1 meslek yüksekokulu ve 4 araştırma-uygulama merkezi ile 1997-1998 öğretim yılında faaliyetine başlamıştır.

Üniversitemize Giriş Koşulları ve Kayıtlar

Üniversitemizi tercih eden adaylar programlarımıza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yerleştirilir. İç Mimarlık Bölümüne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Kayıtlar her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğünde yapılmaktadır.

Öğretim Dili

Çankaya Üniversitesi’nin öğretim dili Adalet Meslek Yüksekokulu ve Hukuk Fakültesi hariç İngilizce’dir. Öğrencilerden yabancı dil bilgisi yeterli olmayanlar bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Akademik Programlar

Çankaya Üniversitesi’nde 20 bölüme sahip beş fakülte, 15 yüksek lisans ve 6 doktora programına sahip iki enstitü, üç programa sahip iki meslek yüksekokulu ve İngilizce eğitimini destekleyen İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.

Akademik Yıl

Bir akademik yıl, her biri en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik olarak düzenlenmiştir.

Yaz Öğrenimi

Yaz öğrenimi, güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz tatili aylarında yapılan bir eğitim olup, yaz dönemi eğitim süresi yedi haftadır. Bu eğitimin amacı, eğitimin verimliliğini artırmak, öğrencileri eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlandırmak, başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak veya güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak vermektir. Yaz dönemi eğitimi ücrete tabi olup, yaz döneminde ders almak isteyen öğrencilerin, o yıl Mütevelli Heyetince ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Yaz döneminde bir öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir. “Üniversitemiz programlarına ÖSYS ile (Hazırlık Sınıfı hariç) Tam Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu yerleşen öğrencilere tanımlı yaz öğrenimi bursu verilmekte olup, belirtilen burs yaz öğreniminde açılan derslerden en çok 2 tanesine Tam Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu olarak kayıt yaptırabilmeyi sağlamaktadır.”

Yatay ve Dikey Geçişler

Yatay Geçiş: Öğrenciler, eşdeğer eğitim programı uygulayan yükseköğretim kurumları ve kurum içindeki bölümlere, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” uyarınca her öğretim yılı başında yatay geçiş için başvurabilirler. Hazırlık Sınıfına, Önlisans Programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans Programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için ayrıldığı bölümde bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması ve yönetmelikte belirtilen diğer koşullara uyması gerekmektedir. Yatay geçişler fakülte yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, öğrencilerin intibak işlemleri de bu kurullar tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Üniversitemizde ÖSYS burslusu olarak kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında bursları kesilmemektedir.

Dikey Geçiş: Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı ve intibak programları “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre ve ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.

Yorumunuz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.