Atılım Üniversitesi

Atılım Üniversitesi
Atılım Üniversitesi

Yükseköğretime 20 yıldır hizmet veren Atılım Üniversitesi, ülkemizin en köklü vakıf üniversitelerinden biridir. 1997-1998 öğretim yılında 3 bölüm ve 4 ön lisans programı ile faaliyete başlayan üniversitede bugün 40 bölüm – program bulunmaktadır.

1997’de 49 tam zamanlı öğretim elemanı ile başlayan yükseköğretim hizmeti bugün 500’ün üzerinde akademik personel ile sürdürülmektedir. Üniversitemizdeki öğrenci / akademisyen ortalaması 11/1 olup, uluslararası standartların üstündedir. Kuruluşunda 259 olan öğrenci sayısı bugün 8.000’i bulmuş, 9.600 mezun ise üniversiteyi, ülkemizde ve dünyada temsil etmektedir.

Bireysel potansiyellerini dünya vatandaşı olarak kullanabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla ilerleyişini sürdüren Üniversite, başta akademik yayın performansı olmak üzere;

Üniversite – sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen ve her yıl artan projeleri,
Girişimci Üniversite Endeksinin düzenlendiği ilk yıldan itibaren ülkemizdeki ilk 50 yükseköğretim kurumu arasında yer alması,
Akademik başarı yanında sosyal, kültürel etkinlikleri ile Ankara’ya ve ülkemize değer katmaktadır.

Atılım Üniversitesi; 140 eğitim ve araştırma laboratuvarı, bu laboratuvarlarda yürütülen LAP-BAP-ALP gibi maddi-manevi destek gören etkinlikleriyle geleceğe iz bırakmaya aday öğrenciler için kariyer yolculuklarına hız katacak olanaklar sunmaktadır.

Üniversite, 103.786 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 250.000 metrekare alanda hizmet vermekte, Ankara’nın en büyük, en modern kütüphanelerinden birini barındıran kampüs alanı, amfitiyatrosu, spor olanakları, yeşil alanıyla fiziki koşullar açısından da en iyiler arasında yer almaktadır.


Neden Atılım Üniversitesi?

2016-2017 Akademik yılında 20. yılını kutlayacak olan Atılım Üniversitesi, kısa geçmişine sığdırdığı başarılarla, modern yerleşkesinde, artan eğitim kalitesiyle büyümeye devam etmektedir.

Çağın gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşan ve bunu kullanan,
Mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmak için araştıran,
Ülke sorunlarına çözüm üretmeye çalışan,
Takım çalışmasını seven,
Başarılı,
Hem ülkemiz hem de dünyada rekabete açık,
Sanatsal, kültürel ve tarihsel değerleri koruyup yücelten insanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bu amaç doğrultusunda; öğrencilerimizin tüm dünyadaki bilimsel, teknolojik, siyasi, kültürel gelişmeleri izleyebilmeleri ve katkı sağlayabilmeleri, başka kültürleri tanıyabilmeleri amacıyla mevcut kırk bölümün 28’inde İngilizce eğitim verilmektedir. Ayrıca, seçmeli olarak Fransızca, Almanca, Rusça ve İspanyolca dersleri de alınabilmektedir.

Öğretim, araştırma ve kültür sentezinin kurulabilmesi amacıyla; teknolojik gelişmelere bağlı olarak fiziksel alt yapımız güncellenmekte, müfredatımız sektörel ihtiyaçlara, ABET ve MÜDEK gibi uluslararası standartlara bağlı olarak yenilenmektedir. Lisans Araştırma Projeleri (LAP) kapsamında öğrencilerimiz, henüz lisans eğitimi sırasında öğretim elemanları ile birlikte araştırma yapma olanağı bulmakta, bilimsel/sanatsal/kültürel faaliyetlerde bulunan öğrencilere maddi destekte bulunulmaktadır. Akademik kariyerlerini yurt dışında ya da Ülkemizin değerli üniversitelerinde yapmış öğretim elemanlarımız, bilgi ve deneyimlerini sekiz bine yaklaşan öğrencimizle paylaşmaktadır. Sayıları altı yüze yaklaşan öğretim elemanımız, lisans eğitimini 11/1 öğrenci – hoca oranıyla küçük sınıflarda, enteraktif şekilde yapmaktadır.

Teorik bilginin pratikle pekiştirilmesi amacıyla, özellikle mühendislik alanındaki derslerin %80’i laboratuar ortamında yapılmakta, 127 eğitim ve araştırma laboratuarı, dersler ve araştırmalarda kullanılmaktadır.

Dünyanın her yerindeki bilgiye ulaşılabilmesi için yerleşkenin tümünde kablosuz ağ servisinden yararlanılabilmektedir. Dünyanın elli üç farklı ülkesinden gelen beş yüzü aşkın öğrencimizle dünyayı kucaklayan Üniversitede, öğrencilerimiz Erasmus Programı kapsamında Avrupa’nın yirmi ülkesindeki elli Üniversitede eğitimlerinin bir kısmını gerçekleştirebilmektedir.

Başarının teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi düşüncesiyle çeşitli kategorilerde burs olanakları sunulmaktadır. 2015–2016 yılında lisans öğrenimi yapmakta olan 4.135 öğrenci burs almakta, bu sayı mevcut öğrencilerin %66’sını oluşturmaktadır. Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar toplam 20.216 öğrenciye tanınan bursun mali karşılığı 95.059.467 ABD Dolarıdır.

Eğitimleri süresince, bölüm tercihleri değişen, farklı bölümlerde daha başarılı olacağına inanan öğrenciler için bölümler arasında yatay geçiş olanağı bulunmakta, farklı alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen başarılı öğrencileri için çift ana dal ve yan dal olanakları sunulmaktadır.

Ankara’nın en gözde yerleşim yerlerinden biri olan İncek’te 250 dönüm üzerinde tüm fakültelerini barındıran yerleşkede açık yüzme havuzu, basketbol sahaları, tenis kortları bulunmaktadır. Sayısı 62’yi bulan topluluklarda öğrenciler sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemektedir.

Yorumunuz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.