Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi

1957 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi, 56 yıldan bu yana Doğu Anadolu Bölgesinin eğitim ve kültür merkezi olarak hizmet vermektedir. Doğu Anadoluda bölge üniversitesi niteliğinde bir üniversite kurulması gerekliliği fikrini, 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı esnasında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ilk kez dile getirmiştir. Bu irade, Atatürk Üniversitesinin ilk fakülteleri olan Ziraat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesinin 1957 yılında eğitime başlamasıyla gerçeğe dönüşmüştür. Kuruluşunun hemen ardından Nebraska Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalanarak, Amerika Land-Grant üniversiteleri benzeri, yani eğitim araştırma faaliyetleri yanında bölgeye yönelik hizmetler verecek bir misyonla kuruluşu devam ettirilmiştir.

Yaklaşık 40 bin dönüm arazi üzerine kurulan ve 135 öğrenciyle eğitim faaliyetlerine başlayan Atatürk Üniversitesi, mevcut öğrenci sayısını 84.089’e çıkararak, büyük bir kampus üniversitesi olmuştur. 2012-2013 akademik yılı kayıtlarına göre 180 binin üzerinde mezun veren Atatürk Üniversitesinde, 17.470 ön lisans, 57.518 lisans, 6.363 yüksek lisans ve 2.738 doktora olmak üzere toplam 84.089 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerimizin 58.309’u örgün öğretimde, 18.870’i açık öğretimde, ve 6903’ü uzaktan eğitimde öğrenim görmektedir. Ayrıca üniversitemizde uzaktan eğitim alan 17285 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Yine Bu öğrencilerin 11’i ön lisans, 307’si lisans, 662’si lisans üstü olmak üzere toplam 980’i uluslararası öğrencidir. Bu da toplam öğrenci sayısının yaklaşık % 1,2’sine tekabül etmektedir.

Yarım yüzyılı aşkın bir yükseköğretim kurumu olan Atatürk Üniversitesi, 20 fakülte, 2 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 7 lisansüstü enstitü ve 22 araştırma merkezi ve 1 konservatuar olmak üzere toplam 64 akademik birimden oluşmaktadır. Bu birimlerde çalışan 439 profesör, 303 doçent, 584 yardımcı doçent, 111 öğretim görevlisi, 119 okutman, 932 araştırma görevlisi ve 63 uzman olmak üzere toplam 2470 akademik personel bulunmaktadır. Tüm bu birimlerde idari hizmet veren eleman sayısı ise 3460’dır.

Uzun geçmişinden edindiği tecrübeleri yükseköğretiminin günümüz gereklilikleriyle bütünleştirmeye çalışarak ulusal düzeyde ilk sıralarda yer almayı hedefleyen Atatürk Üniversitesi, son yıllarda uluslararasılaşmaya özel bir önem vermektedir. Bu amaçla 2008 yılında yeniden yapılandırılan Dış İlişkiler Ofisi, dünyanın her bölgesinden 45 üniversite ile ikili anlaşma öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ağırlıklı faaliyetler yürüterek, her yıl kış ve yaz okulları düzenleyip 80 civarında uluslararası öğrenciyi misafir ederek, Bologna Süreci kapsamında Erasmus dahil Avrupa Birliği projeleri yürütüp öğrenci ve öğretim üyesi değişimini sağlayarak üniversitenin uluslarasılaşmasına önemli katkılar da bulunmaktadır. Erasmus programıyla şimdiye kadar 247 giden öğrenci, 25 gelen öğrenci, 33 giden öğretim üyesi ve 40 gelen öğretim üyesi ile uluslararası hareketlilik sağlanmıştır.

Uluslararasılaşma yolunda hızlı atılımlar yapan, uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerine uygun ortamlar sağlamaya çalışan ve eğitim dili % 100 ve % 30 oranında İngilizce olan lisans ve lisansüstü programlar oluşturan Atatürk Üniversitesinde, uluslararası öğrencileri eğitim almaya, öğretim üyelerini de eğitim vermeye davet ediyoruz.

Yorumunuz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.