Acıbadem Üniversitesi

Acıbadem Üniversitesi
Acıbadem Üniversitesi

2007 yılında, Sağlık Bilimleri alanında, kâr amacı gütmeyen tematik bir üniversite olarak kurulmuştur. Üniversitede eğitim-öğretim Tıp Fakültesi’nde, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda 2009 yılında başlamıştır. Üniversitenin temel amacı, gerek akademik kadroda gerekse öğrencilerde öğrenme hırsı uyandıran, akademik alandaki deneyimlerini bilimsel araştırmalara ve klinik uygulamalara taşıyan güçlü bir akademik iş gücü yaratmaktır. Acıbadem Üniversitesi gücünü, büyük ölçüde, Türkiye’de 1991’den beri yüksek kalitede sağlık hizmeti sunan Acıbadem Sağlık Grubunda görev yapan yüzlerce fakülte üyesinden almaktadır. Bir sağlık kuruluşu olarak Acıbadem’in başarısı, mevcut bilgi birikiminin, teknolojik olanakların en iyi derecede sağlanmasında yatmaktadır. Sağlık hizmetleri eğitimi alanındaki bilgiyi Türkiye’nin genç nesillerine aktararak bu alandaki standartları yükseltmek Acıbadem için her zaman bir önceliktir. Üniversitenin eğitim programının temel itici gücünü, genç, dinamik ve coşkulu akademik üyelerimiz oluşturmaktadır. Üniversitedeki akademik programlar öğrenci merkezli;  çağdaş ve dinamik eğitim-öğretim ortamı ise araştırmayı teşvik edicidir. İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Acıbadem Üniversitesi, 2013 yılının Ekim ayında şu anda bulunduğu Kerem Aydınlar Kampüsü’ne taşınmıştır. Bugün, üniversitenin dört fakültesi, iki meslek yüksekokulu, bir enstitüsü ve beş araştırma merkezi bulunmaktadır. Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde yer alan üst düzey simülatif  eğitim ve araştırma Merkezi (CASE), iki ana amaca yöneliktir:  Üst düzey simülatif klinik eğitim ve endoskopik ve robotik cerrahi. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Türkçe olan diğer programların müfredatlarında ise ise yine yoğun İngilizce dersleri yer almaktadır. Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri eğitimi alanında hem ulusal hem de uluslararası olarak tanınan bir lider olma yolunda ilerlemektedir.

Yorumunuz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.